You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Obrazac za raskid ugovora

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom. Proizvod kojim ste nezadovoljni možete zamijeniti za novi ili vratiti uz povrat novca i to unutar 14 dana od primitka proizvoda na Vašu adresu.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o., Vrtna ulica 24, 40324 Goričan ili elektroničkom poštom na adresu mail@vs-mikec.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora (vidi ispod).

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom ili pozivom na Vaš broj telefona.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršiti ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristanete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Robu vratite ili je predajte nama na Odjel reklamacija na adresu: Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o., Vrtna ulica 24, 40324 Goričan, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka unaprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastili za zaprimanje robe.

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora sa ove stranice možete elektronički ispuniti i poslati na označene adrese. Obrazac za sve kupce nalazi se i u paketu zajedno sa proizvodom.

Potrošač sam snosi izravne troškove povrata robe, prema članku 77. stavka 2.

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora možete pregledati ili preuzeti klikom na poveznicu.


Obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF)

Obrazac za jednostrani raskid ugovora (DOCX)