You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Uvjeti korištenja

Vlasnik Internet trgovine www.vs-mikec.hr je tvrtka Ventilacijski sistemi Mikec d.o.o., Vrtna ulica 24, 40324 Goričan.

Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine www.vs-mikec.hr sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o obveznim odnosima, Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o elektroničkoj trgovini.

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove Opće uvjete poslovanja (u daljnjem tekstu Opći uvjeti) Internet trgovine www.vs-mikec.hr.

Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste upoznati sa ovim Općim uvjetima, da ste ih razumjeli, da ste suglasni i da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo Vas da nas kontaktirate i za to vrijeme ne koristite ove stranice. Kontaktirati nas možete putem naše elektroničke pošte mail@vs-mikec.com, telefonskim putem +385 (40) 601 639 ili na adresu Vrtna ulica 24, 40324 Goričan.

Sve fotografije i informacije o proizvodima na web stranici vlasništvo su tvrtke Ventilacijski sistemi Mikec, koja je isključivo odgovorna za sadržaj web stranice, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija i za obaveze koje proizlaze iz sadržaja web stranice.

Korisnik se slaže da će koristiti web stranicu isključivo u skladu s pozitivnim propisima za pregled objavljenih sadržaja, izvršenju narudžbi, kupnju dostupnih proizvoda i komunikaciju s tvrtkom Ventilacijski sistemi Mikec.

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička i pravna osoba.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici.

Tvrtka Ventilacijski sistemi Mikec zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete poslovanja. Promjene stupaju na snagu danom objave na web stranici. Nastavak pristupanja web stranici ili korištenja bilo kojeg dijela njezinog sadržaja smatrat će se pristankom na izmijenjene ili dopunjene Opće uvjete poslovanja.

Tvrtka Ventilacijski sistemi Mikec ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi i narudžbi proizvoda.

Uslugu web stranice moguće je koristiti isključivo na teritoriju Republike Hrvatske.

Za postupanje suprotno ovim odredbama tvrtka Ventilacijski sistemi Mikec ne snosi nikakvu odgovornost.